GARANCIJA
Posete:
Danas: 16Ukupno: 78915

Garancija za usluge dezinsekcije i deratizacije

GARANCIJA ZA USLUGE DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE i DEZINFEKCIJE - NAJJEFTINIJE U BEOGRADU

Sve naše usluge dezinsekcije i deratizacije podrazumevaju garanciju u periodu od 6 meseci. U slučaju opravdane reklamacije u periodu za koji važi garancija, dolazak je besplatan, kao i sama intervencija.

Uništavamo sve vrste buba i glodara - GARANCIJA 6 MESECI

NAJJEFTINIJA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA U BEOGRADU

Sertifikati, tj. njihovo izdavanje nije uključeno u osnovnu cenu dezinsekcije i deratizacije i ono košta 2400 dinara po izdatom sertifikatu o izvršenoj dezinsekciji i deratizaciji. Ovo važi u slučaju da površina prostorija pravnog lica ne prelazi 40mkv.

Za pravna lica čije radne prostorije imaju više od 40m2 svaki sledeći kvadrat preko  40-og do kojeg se naplaćuje 2500 dinara, naplačuje se  dodatnih 50 dinara po metru uz kompletnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Napominjemo da shodno Zakonu o Sanitarnom nadzoru svako pravno lice mora imati potvrdu - sertifikat o izvršenoj periodičnoj dezinsekciji i deratizaciji.

Sertifikati važe 6 meseci za neprehrambenu delatnost i 3 meseca za sve koji se bave proizvodnjom hrane.

Pravnim licima je omogućeno plaćanje putem računa uz overen predračun od strane vlasnika firme ili lica ovlašćenog za potpis po izvršenju dezinsekcije ili deratizacije.