GARANCIJA
Posete:
Danas: 15Ukupno: 78914

DERATIZACIJA kuća, stanova, poslovnih prostora i magacina

Deratizacija

Deratizacija podrazumeva uništavanje glodara, sprečavanje njhovog razmnožavanja i stvaranje nepovoljnoih uslova za njihov povratak bilo da se radi o kući, stanu, magacinu ili drugim unutrašnjim ili spoljnim prostorima. Deratizacija se vrši kako iz zdravstvenih, tako i iz ekonomskih razloga. Trenutno postoji oko 3000 vrsta glodara od kojih 30-ak živi na teritoriji naše zemlje.

Glodari prenose veliki broj uzročnika zaraznih bolesti koje se mogu javiti i kod  ljudi i kod životinja. Najčešće bolesti : leptospiroza, tularemija, besnilo, ”kju” groznica, tuberkuloza, pseudo tuberkuloza, tifus, bruceloza, slinavka i šap, salmoneloza, trihineloza itd. Pored opasnosti od prenošenja i širenja zaraznih bolesti, glodari prourokuju ogromne materijalne štete svuda u svetu.

Deratizacija kao prevencija širenja i razvoja glodara

Preventivnim merama deratizacije može se sprečiti razmnožavanje glodara u životnoj sredini ljudi i drugih životinja. Osnovna mera u prevenciji najezde glodara je gradnja objekata od čvrstih materijala koji ne pružaju uslove za skrivanje i gnježđenje glodara u temeljima, zidovima i slično. U kanalizacionom sistemu se obavezno moraju postaviti preprekeu vidu rešetaka koje će sprečiti prolaz glodarima u unutrašnjost obekata kroz kanalizacione cevi. Održavanje objekata i prostorija čistim, bez otpadaka hrane ili drugih materijala koji pomažu razvoj glodara, takođe je jedna od mera preventive. Glodari retko prave svoja gnezda u objektima u kojima nema hrane i u kojima nema skrovitih mesta koja obezbeđuju toplotu i bezbednost.

Deratizacija - mehaničke metode

Mehaničke metode mogu biti skupe, a uglavnom su beskorisne, posebno u slučajevima velikog broja glodara. Ogledaju se u postavljanju zamki, lepkova i klopki i u suštini su pasivnog tipa. Potrebno ih je na velikom broju mesta postaviti, a sam učinak je teško proceniti i zato se sve ređe primenjuju.

Deratizacija biološkim i hemijskim merama

Biološkim merama se smatra primena prirodnih neprijatelja glodara (životinja i mikroorganizama), čijim se uvođenjem na teritoriju glodara teži ka smanjenju njihovog broja ili proterivanja populacije glodara sa te teritorije.

Hemijske mere podrazumevaju primenu hemijskih sredstava u borbi protiv glodara. Od hemijskih sredstava imamo:

Brze otrove - primena je retka zbog opasnosti za ljude i životinje;

Spore otrove – (bromadiolon, brodifakum, difenakum…) koji efekat imaju pri prvoj konzumaciji;

Repelente – sredstva koja odbijaju glodare;

Hemosterilante – hemijske preparate koji izazivaju sterilitet glodara i time smanjuju ili kontrolišu populaciju.